skylanders

Сузана Лукић

Сузана Лукић
У лажи су кратке ногеСузана Лукић
СЕКА
Батина млађа сестра. Много је наивна, али кад затреба врло брзо научи да глуми.
Распевани јубилејСузана Лукић
ПИПИ КРАТКА ЧАРАПА
Пева песме: Позоришни реп, Бићу бољи сваког дана и То ће вашој деци да смета
🐌