skylanders

Стеван Пиале

Стеван Пиале
Господар песмеСтеван Пиале
ГОСПОДАР – СВЕЦАР – ПОШТАР - ВУК
"Господар песме" – Верује да ће на Земљи завладати мир кад сви на свету буду само певали. "Цар царева" – свецар. Цар је свима па и вирусима. "Поштар" – плаши се паса. "Вук" – прерушен у Црвенкапу.
Распевани јубилејСтеван Пиале
ГИТАРИСТА
Пева песме: Позоришни реп и Бајка лично
🐌